Regulamin

OFERTA

Zajęcia w wokal.studio kierowane są zarówno do amatorów bez wcześniejszego przygotowania, do osób śpiewających hobbystycznie, jak i do zaawansowanych wokalistów.
Studio prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej wokal.studio.
Zajęcia trwają 60 minut, zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej Studia.
Cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej wokal.studio.

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie.

Z przyczyn organizacyjnych oraz dla zapewnienia optymalnej efektywności nauki zalecane jest wyznaczenie stałego terminu. Jeśli nie jest to możliwe, termin może być zmienny.
Częstotliwość zajęć jest ustalana indywidualnie z Uczniem. Z punktu widzenia efektywności nauki, zalecana częstotliwość to minimum 1 spotkanie w tygodniu.
Studio prowadzi również na odrębnych zasadach warsztaty i zajęcia grupowe, o których informuje na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych.

 

ROZPOCZĘCIE NAUKI W STUDIO

Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie. Zajęcia odbywają się także w okresie wakacyjnym.
Rezerwacji terminu pierwszych zajęć można dokonać na dwa sposoby:

  •  kontaktując się ze studiem pod numerem: +48 780158766
  •  mailowo pod adresem:  info@wokal.studio

Pierwsza lekcja - płatna 90 zł [60 min] 

Płatność jednorazowa "Pierwsza lekcja" pozwala na podjęcie decyzji o dalszej nauce w Studio przed rozpoczęciem kursów lub zajęć pakietowych.

W ciągu 24 godzin od rezerwacji terminu zajęć należy przelać na konto wokal.studio kwotę należną za te zajęcia.

Brak wpłaty na konto studia w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji skutkuje anulowaniem umówionego terminu zajęć.

 

 

KONTYNUACJA NAUKI W STUDIO

W przypadku kontynuacji nauki po pierwszej lekcji Uczeń zobowiązany jest opłacić 4 lekcje z góry.

CENA pakietu 4 lekcji  - 400 zł

Pakiet 4 zajęć jest ważny 4 tygodnie od momentu zakupu.

lub opcjonalnie 12 lekcji

CENA pakietu 12 lekcji  - 1080 zł

Pakiet 12 zajęć jest ważny 12 tygodnie od momentu zakupu.

W przypadku kontynuacji nauki po zakończeniu pierwszego pakietu sposób rozliczeń zmienia się na comiesięczny
lub kwartalny.

 

 
Uiszczenie opłaty za lekcję, kursy lub pakiety lekcji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wokal.studio

 Dane do przelewu:

RECTA Anna Rejda
ul.Partynicka 7B/5A
53-031 Wrocław

Nr konta bankowego:

06 1020 5558 0000 8102 3322 4331


Termin płatności za pakiety lekcji  do 5-tego dnia każdego miesiąca

Brak wpłaty w podanym terminie może skutkować zmianą ustalonego wcześniej z Uczniem indywidualnego godzinowego planu zajęć w Studio

 

 

 UMAWIANIE ZAJĘĆ

Terminy kolejnych zajęć można umawiać na dwa sposoby:

  • Podczas zajęć można bezpośrednio u Trenera umówić się na termin kolejnego spotkania. Termin od razu zostaje wpisany do kalendarza i zarezerwowany. Można w ten sposób także jednorazowo zarezerwować wszystkie terminy zajęć na kolejny miesiąc nauki.
  • Poza zajęciami terminy kolejnych zajęć należy ustalać zawsze przez kontakt ze Studiem pod numerem:
    +48 780158766  lub mailowo pod adresem info@wokal.studio.

 

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Odwoływać zajęcia można wyłącznie kontaktując się z wokal.studio
pod numerem: +48 780158766 lub mailowo pod adresem  info@wokal.studio

  • Ustalony termin zajęć można odwołać bez konsekwencji najpóźniej do 18:00 dnia poprzedzającego spotkanie. Odwołanie zajęć po tym terminie skutkuje uznaniem ich za przeprowadzone.
  • Za zajęcia odwołane po terminie obowiązuje pełna odpłatność.

Studio zastrzega sobie prawo odwołania ustalonego terminu zajęć bez konsekwencji najpóźniej do 18:00 dnia poprzedzającego spotkanie. Jeśli zajęcia zostaną odwołane przez wokal.studio po tym terminie, zostaną one odrobione poza stałym terminem zajęć.

 


Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki X